ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย
ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2566

 

ระยะสอบโปร สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ Page 1

ระยะสอบโปร สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ Page 2