ผลการสอบภาคปฎิบัติ (ภาคสนาม)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
ณ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
คลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

test

 

 

 

 

 

Read More

ภาพบรรยากาศ การสอบภาคปฎิบัติ (ภาคสนาม)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
ณ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
คลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

test

 

 

 

 

 

Read More

แพริ่ง สอบภาคปฎิบัติ (ภาคสนาม)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
ณ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
คลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

test

 

 

 

 

 

Read More

More Articles...

  1. ผลการสอบภาคปฎิบัติ (ภาคสนาม) วันแรก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
  2. ภาพบรรยากาศ การสอบภาคปฎิบัติ (ภาคสนาม) วันแรก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท คลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  3. แพริ่ง สอบภาคปฎิบัติ (สนาม) วันแรก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท คลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  4. ภาพบรรยากาศ การอบรม และสอบข้อเขียน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ คลับเฮาส์ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท คลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  5. แม๊ตธิว แชมป์ สุเทพฯ อินวิเตชั่น สองสมาคมฯ จัดร่วมกัน ที่หัวหิน
  6. Thai Senior Professional Golf Association SAT-NSDF THAI SENIOR TOUR# 1
  7. Thai Senior Professional Golf Association Golf Rules Training Schedule (Theory) in the Pro Exam 28 November 2023, Watermill Golf Club & Resort
  8. กำหนดการอบรมกฏข้อบังคับกอล์ฟ(ภาคทฤษฏี) ในการสอบโปร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท
  9. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566
  10. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยเรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. เดือนพฤศจิกายน 2566