แพริ่ง สอบภาคปฎิบัติ (ภาคสนาม)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
ณ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
คลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

test

 

 

 

 

 

Read More

ผลการสอบภาคปฎิบัติ (ภาคสนาม)
วันแรก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
ณ คลับเฮาส์ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
คลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

test

 

 

 

 

 

Read More

ภาพบรรยากาศ การสอบภาคปฎิบัติ (ภาคสนาม)
วันแรก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
ณ คลับเฮาส์ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
คลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

test

 

 

 

 

 

Read More

More Articles...

  1. แพริ่ง สอบภาคปฎิบัติ (สนาม) วันแรก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท คลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  2. ภาพบรรยากาศ การอบรม และสอบข้อเขียน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ คลับเฮาส์ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท คลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  3. แม๊ตธิว แชมป์ สุเทพฯ อินวิเตชั่น สองสมาคมฯ จัดร่วมกัน ที่หัวหิน
  4. Thai Senior Professional Golf Association SAT-NSDF THAI SENIOR TOUR# 1
  5. Thai Senior Professional Golf Association Golf Rules Training Schedule (Theory) in the Pro Exam 28 November 2023, Watermill Golf Club & Resort
  6. กำหนดการอบรมกฏข้อบังคับกอล์ฟ(ภาคทฤษฏี) ในการสอบโปร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท
  7. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566
  8. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยเรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. เดือนพฤศจิกายน 2566
  9. ANNOUNCE ACCEPTING APPLICATION FOR A SENIOR PROFESSIONAL GOLF THAI SENIOR SPGA ANNUAL NOVEMBER 2023
  10. รวมข่าวการแข่งขัน/รายการ “SAT-NSDF Thai Senior Tour#6”,TOYOTA SENIOR CHAMPIONSHIP 2023