test

Read More

test

Read More

spga general

Read More

More Articles...

  1. ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ “THAI SPGA CHALLENGE 2020” ระหว่างวันที่ 26–27 มีนาคม 2563
  2. Thai Senior PGA รายชื่อสมาชิก ปี 2563 สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย-2020-04-09
  3. ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ “ARTITAYA SENIOR CHAMPIONSHIP 2020” ระหว่างวันที่ 13–15 พฤษภาคม 2563
  4. ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ TOYOTA & Senior PGA Thailand Championship 2020 วันที่ 20-21 ส.ค. 2563
  5. ผลสอบโปร วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกอล์ฟ ไพร์ม ซิตี้ กอล์ฟ คลับ องครักษ์ นครนายก
  6. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟ ไพร์มซิตี้ กอล์ฟ คลับ นครนายก วันที่ 20–21 กุมภาพันธ์ 2563
  7. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. ประจำปี 2563
  8. Thai senior SPGA open to public membership Annual 2563
  9. Thai Senior PGA รายชื่อสมาชิก ปี 2562 สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย
  10. ผลสอบโปร วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟ ไพร์ม ซิตี้ กอล์ฟ คลับ จ. นครนายก