ผลการสอบภาคปฎิบัติ (สนาม)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
ณ คลับเฮาส์ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
คลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

test

 

 

 

 

 

Read More

ภาพบรรยากาศสอบภาคปฎิบัติ (สนาม)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
ณ คลับเฮาส์ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
คลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

test

 

 

 

 

 

Read More

แพริ่งสอบภาคปฎิบัติ (สนาม)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
ณ คลับเฮาส์ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
คลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

test

 

 

 

 

 

Read More

More Articles...

  1. ผลการสอบภาคปฎิบัติ (สนาม) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท คลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  2. ภาพบรรยากาศสอบภาคปฎิบัติ (สนาม) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท คลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  3. แพริ่งสอบภาคปฏิบัติ (สนาม) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
  4. บรรยากาศการอบรม และสอบข้อเขียน วันที่ 31 มกราคม 2567
  5. แมทซีเนียร Sunward Senior Championship 2024 February 28-1Mar 2024 ชิงเงิน 2,000,000 ที่สนามกอล์ฟเลกาซี่
  6. สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย กำหนดจัดการแข่งขันโปรแอม รายการ “SUNWARD SENIOR CHAMPIONSHIP 2024”
  7. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567
  8. ANNOUNCE ACCEPTING APPLICATION FOR A SENIOR PROFESSIONAL GOLF THAI SENIOR SPGA ANNUAL JANUARY 2024
  9. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยเรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. เดือนมกราคม 2567
  10. THAI SENIOR PROFESSIONAL GOLF ASSOCIATION GOLF RULES TRAINING SCHEDULE (THEORY) IN THE PRO EXAM 31 JANUARY 2024, WATERMILL GOLF CLUB & RESORT