spga general

Read More

spga general

Read More

banner member

Read More

More Articles...

  1. Thai Senior PGA รายชื่อสมาชิก ปี 2563 สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย-2020-05-05
  2. สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ขอแจ้งประกาศเลื่อนวันจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพฯ เนื่องด้วยสถานการณ์ไข้หวัดไวรัสโควิด-19
  3. สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ขอยกเลิกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ไข้หวัดไวรัสโควิด-19
  4. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟอาชีพ ณ สนามกอล์ฟ ไพร์มซิตี้ กอล์ฟ คลับ นครนายก วันที่ 23-24 เมษายน 2563
  5. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. ประจำเดือนเมษายน 2563
  6. Announce Accepting application for a senior professional Golf Thai senior SPGA Annual April 2020
  7. สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
  8. ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ “THAI SPGA CHALLENGE 2020” ระหว่างวันที่ 26–27 มีนาคม 2563
  9. Thai Senior PGA รายชื่อสมาชิก ปี 2563 สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย-2020-04-09
  10. ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ “ARTITAYA SENIOR CHAMPIONSHIP 2020” ระหว่างวันที่ 13–15 พฤษภาคม 2563